Call us now - 098 061 3950

Sorry. This content cannot be rendered (non-IE object).

Training Information / เนื้อหาการฝึกอบรม

ฝึกอบรม ครูสอนภาษอังกฤษที่มีประสบการณ์การเรียนการสอน 10 ปี ในห้องเรียนและ 5 ปีของการ ฝึกอบรม มีเทคนิคการสอน ใหม่ๆ ที่ประสบความสำเร็จ มากในการเรียน ในห้องเรียนสำหรับเด็กไทย

โปรแกรมการฝึกอบรมครู ของทีมงานจะทำงาน เป็นเวลา 10 วัน ครูจะได้รับ 80 ชั่วโมง ของการฝึกอบรม อย่างเข้มข้น การฝึกอบรมรวมถึง ทฤษฎี การเรียนการสอน ที่มีประสบการณ์จริงในห้องเรียน ในโรงเรียน การวางแผนการสอน เทคนิคการจัดการในชั้นเรียน เรียนรู้ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย

สัญญาว่าจะให้บริการที่ดีที่สุด ด้วยทีมผู้ประสานงาน และจะติดต่อกับทางโรงเรียน ทุกสัปดาห์เพื่อ ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของ ครูชาวต่างชาติ ที่โรงเรียน ต้องการให้ โรงเรียน มีความสุข กับผลงานของครูชาวต่างชาติ ทั้งทางวัฒนธรรม และ ในห้องเรียน

ครู ที่ได้รับประสบการณ์ มากกว่า 80 ชั่วโมง กับทีมอาจารย์ ที่ ได้รับการฝึกฝน ดังต่อไปนี้

 

FEEchers - Training Teachers for Thailand / ติดต่อเรา »
©2019 FEEchers.com
Design by PattayaMedia.com