Call us now - 098 061 3950

Sorry. This content cannot be rendered (non-IE object).

Packages / แพคเกจ

เราเข้าใจและรู้ว่าค่าใช้จ่ายในการจ้างงานของครูชาวต่างชาติที่สูงมาก การสนับสนุนและการบริการที่ได้มาตรฐานมักจะต่ำ เป็น บริษัท ที่ให้สัญญาว่าจะปรับปรุงมาตรฐานการบริการและช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับโรงเรียนเพื่อให้โรงเรียนสามารถใช้ส่วนนี้กลับเข้าไปใช้ประโยชน์กับโรงเรียนของท่าน

Feechers มี 2 แพคเกจที่แตกต่างกันเพื่อให้ครอบคลุม 2 ความต้องการที่แตกต่างกัน

ซิลเวอร์แพ็กเกจ

 • สัญญา 10 เดือน
 • ค้นหาจ้างและฝึกอบรมครูที่พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรก
 • หลักสูตรที่ใช้สื่อธรรมดาและสื่อโมเดิร์นที่มาพร้อมกับสื่อการสอนทั้งหมด
 • การออกข้อสอบ และการเช็คคะแนนจะจัดทำโดย
 • ทางทีมงานจะจัดฝึกอบรมพิเศษให้กับครูเพื่อเพิ่มเทคนิคในการสอนในช่วงปิดเทอม
 • ให้การติดตามผลรายสัปดาห์จากเจ้าหน้าที่ทีมงานไทย
 • ทางทีมงานทั้งไทยและชาวต่างชาติจะเข้าเยี่ยมโรงเรียนทุกเดือนเพื่อติดตามผล
 • ฟรีค่ายฤดูร้อน 2 วัน ต่อ 1 สัญญาว่าจ้าง

แพคเกจ (Training)

 • ค้นหาฝึกอบรมและจ้างครูภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรก
 • จัดส่งครูให้ถึงโรงเรียนหลังฝึกอบรมเสร็จ
 • จัดหลักสูตรการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนไปพร้อมกับครู
 • จัดอบรมเทคนิคการสอนที่ทันสมัยสำหรับห้องเรียนไทย
 • เปลื่ยนครูฟรี 1 ท่านต่อเทอม

โทรหาเราตอนนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

 

FEEchers - Training Teachers for Thailand / ติดต่อเรา »
©2019 FEEchers.com
Design by PattayaMedia.com