Call us now - 098 061 3950

Sorry. This content cannot be rendered (non-IE object).

Camps / ค่ายภาษาอังกฤษ

เรามีความเชื่อมั่นในเรื่องของการให้ความสนับสนุนและรางวัลกับเยาวชนของชาติในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยการจัดแค้มป์การเรียนภาษาอังกฤษที่มีความสนุกสนานได้ความรู้และที่สำคัญคือได้รับผลสำริดจริงเพื่อพัฒนาด้านภาษาอังกฤษพัฒนาด้านการทำกิจกรรมแบบทีมความสามัคคีในหมู่คณะ มีน้ำใจเป็นนักกีฬาที่ดีความคุ้มค่ากับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากเจ้าของภาษาโดยตรงซึ่งครูผู้สอนทุกท่านผ่านการอบรมและมีประสบการณ์มานานเพื่อช่วยให้เยาวชนของเราได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีตลอดระยะเวลาของแค้มป์ภาษาอังกฤษ

  • แค้มป์การเรียนที่สนุกสนาน
  • ครูผู้สอนชาวต่างชาติเจ้าของภาษาและครูผู้ช่วยชาวไทยที่ผ่านการ   อบรมมาอบรมมาอย่างดี
  • เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆ ทักษะการสนทนา การออกเสียงที่ถูกต้อง กิจกรรม   ต่างๆและการใช้ภาษาอังกฤษจริงๆในชีวิตประจำวัน
  • เรียนรู้การทำงานอย่างเป็นทีม เกมส์ลับสมอง เพลงและดนตรีรวมถึงการ   เต้นและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
  • จำนวนนักเรียน เพียง 30 คน ต่อครูชาวต่างชาติ 1 ท่าน
  • หลักสูตรและบทเรียนสำหรับแค้มป์ภาษาอังกฤษ
  • เอกสารการเรียน พร้อมอุปกรณ์การเรียน
  • รางวัลต่างๆที่เตรียมมาเพื่อมอบให้กับนักเรียน พร้อมถ้วยรางวัลต่างๆ
  • ดีวีดี ภาพรวมในกิจกรรมของนักเรียน พร้อมความประทับใจต่างๆ ความสนุกสนาน ความทรงจำที่ดี ที่เกิดขึ้นในกิจกรรมแค้มป์ภาษาอังกฤษ นี้เพื่อมอบให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมทุกคน 

ทาง FEEchers ขอเสนอหลากหลายรูปแบบของแคมป์ให้ทางโรงเรียนได้เลือกตามความต้องการของท่านอาทิเช่น รูปแบบของแค้มป์ประชาคมอาเซียน แค้มป์กิจกรรมการดำรงชีวิตและสำรวจที่ท้าทายสนุกสนาน แค้มป์แห่งการใช้จินตนาการแบบสร้างสรรไร้ขอบเขต แค้มป์ภาษาอังกฤษเพื่อโฮลิมปิคและอื่นๆอีกมากมาย หรือทางโรงเรียนสามารถเสนอแนวความคิดของรูปแบบของแค้มป์ที่ท่านต้องการเพื่อให้ทาง FEEchers ดำเนินการให้ท่านไม่ว่าจะเป็นการจัดแค้มป์ให้ที่โรงเรียนของท่านเองหรือจะใช้สถานที่ภายนอกในการจัดแค้มป์อังกฤษนี้

FEEchers เป็นสถาบันสอนภาษาที่เชื่อมั่นว่าเด็กนักเรียนในวัยเยาว์ชอบที่จะเรียนอย่างสนุกสนานในห้องเรียน ทางเราจึงได้นำเทคนิคการสอนที่ทดสอบมาแล้วว่าได้ผลอย่างยิ่งมาใช้ในการสอน ด้วยการใช้เกมส์และกิจกรรมต่างๆเพื่อให้เด็กได้เรียน พูด อ่าน เขียนและสนทนาสื่อสารโดยที่น้องๆยั สามารถนำกลับไปคิดและใช้ที่บ้านได้ การที่เริ่มให้น้องๆได้เรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่เยาว์วัยนั้นช่วยให้เด็กพูดได้เร็วขึ้นและที่สำคัญยิ่งกว่าก็คือช่วยให้เด็กจดจำได้ง่ายยิ่งขึ้น ระบบการสอนของเราใช้ครูผู้สอนชาวต่างชาติซึ่งเป็นเจ้าของภาษาและครูผู้ช่วยสอนชาวไทยในทุกชั้นเรียน และยังมีหลักสูตรการเรียนที่เน้นในด้านการสร้างรูปประโยคเพื่อการสนทนาและสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน รวมทั้งจำนวนเด็กนักเรียนในแต่ละห้องเรียนก็เป็นสิ่งสำคัญ เรายินดีเพิ่มจำนวนครูผู้สอนให้เพื่อสามารถแยกขนาดของกลุ่มเรียนให้เล็กลงในขนาดที่เหมาะสม ซึ่งทำให้นักเรียนสามารถฝึกการใช้ภาษาอังกฤษกับครูเจ้าของภาษาได้มากยิ่งขึ้น

 

FEEchers - Training Teachers for Thailand / ติดต่อเรา »
©2019 FEEchers.com
Design by PattayaMedia.com